مروری بر کتاب (منهج القصاد في شرح بانت سعاد)

کتاب (منهج القصاد في شرح بانت سعاد) تالیف ابن الحداد الحلی که به تازگی از سوی مرکز تراث الحله منتشر شد، از تالیفات ارزشمندی است که مولف آن به دو بعد نحوی و ادبی پرداخته است تا از طریق آنها به مفاهیم الفاظی که ساختار کلی قصیده بانت سعاد را تشکیل می دهد دست یابد.

تحقیق این کتاب به دلیل اهمیت این قصیده و تاثیر آن در اندیشه ادبی و اسلامی و نیز بیان دو بعد ادبی و فکری علمای شهر حله، در قالب طرح مرکز تراث الحله برای احیای میراث این شهر صورت گرفت.

صادق الخويلدی، رئیس مرکز تراث الحله گفت، محقق (علی الاعرجی) به سه نسخه بعد از زمان تالیف در زمانهای مختلف متکی بوده است که تقریبا ما بین چهارصد الی پانصد سال است. پژوهش در دو فصل است که فصل اول پنج بخش را شامل می شود:

بخش اول، درباره شارح و مفسر، نام، القاب، کنیه، آثار و احوالات وی و غیره است.
بخش دوم، قصیده مشروح (بانت سعاد) یا (البرده) و ذکر اسناد، اختلافات در تعداد ابیات، اقتباسات لغوی و نحوی برخی ابیات آن، جایگاهش در ادبیات، لغت، تاریخ و شرحهای مختلف آن در طول تاریخ است.
بخش سوم، این بخش به متنی که تحقیق آن انجام شده است، شرح قصیده توسط ابن الحداد، مکانیزم شرح، جایگاه آن در بین شرحها و اسلوب شرح و ویژگی بارز آن اختصاص دارد.
بخش چهارم، روش تحقیق و توصیف نسخه های سه گانه
بخش پنجم: بیان عوامل احتمالی اختلاف نسخ ها و نیز بررسی خیال مشترک با ابن الحداد
فصل دوم به متن تحقیق شده اختصاص دارد و آن کتاب (منهج القصّاد في شرح بانت سعاد) است که محقق در آن تلاش کرده تا این اثر را آنطور که مولف اراده کرده یا نزدیک به آن در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: