اثر جدید از مجموعه قرآن در مطالعات غرب به چاپ رسید

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی هشتمین اثر از مجموعه قرآن در مطالعات غرب را منتشر کرد.

این اثر تحت عنوان (القرآن الكريم في الدّراسات الاستشراقيّة القديمة.. دراسة تقويميّة نقديّة) تالیف محمود علی سرائب است.

حسن الهادی، سردبیر این پروژه به شبکه الکفیل گفت، این کتاب یکی از تلاش های علمی و تحقیقاتی برای آشنایی با تلاش های شرق شناسان پیشکسوت در زمینه ترجمه قرآن کریم و بررسی انگیزه آنها برای مطالعه قرآن و رویکردهایشان در درک قرآن و سایر موضوعات قرآنی اصلی است.

وی ادامه داد: این مطالعه نتیجه تلاشهای علمی و تحقیقاتی در معرفی مطالعات شرق شناسان درباره قرآن کریم است. اما به اندازه کافی تلاش کردیم مطالعات ما علمی و واقع بینانه باشد.

این کتاب فصلهای زیر را شامل می شود:

فصل اول: الحركة الاستشراقيّة: مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآليّاتها.
فصل دوم: الحركة الاستشراقيّة: مدارسها، مجالاتها، خصائصها، ودوافعها لدراسة القرآن.
فصل سوم: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة.
فصل چهارم: القرآن: مصدره، وتاريخه، وترجمته عند المستشرقين.
فصل پنجم: آراء المستشرقين في المباحث الأساسيّة لعلوم القرآن.

و خاتمه که چکیده های پژوهش، نتایج آن و توصیه ها را دربر گرفت.

برای اطلاع از این کتاب و دیگر انتشارات این مرکز اینجا کلیک کنید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: