انتشار صد و دهمین اثر کتابخانه آستان قدس عباسی با کتاب البسطامی

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی با انتشار کتاب (أنوار الهدى في تحرير كلام المرتضى) تالیف علی بن عنايت الله مشهور به (بايزيد البسطامی)، صد و دهمین اثر خود را به چاپ رساند.

این اثر به تازگی از سوی مرکز إحياء التراث وابسته به کتابخانه با جلد تازه ای منتشر شد که متعلق به یکی از شخصیت‌های برجسته و صاحب تالیفاتی به زبان‌های عربی و فارسی است.

محمد الوكيل ،رئیس این مرکز به شبکه الكفيل گفت: این اثر در قالب مجموعه آثاری است که مرکز منتشر می کند و این کتاب خلاصه‌ای از بیانات سید مرتضی علم الهدى در کتاب (تنزيه الأنبياء) است که از طریق آیات قرآن کریم، احادیث و آثار روایی به بیان معنای آنچه ممکن است در انتساب گناهان و معصیت ها به پیامبران گمان برده شود، می پردازد.

این کتاب با موضوع كلامی، فایده مورد انتظار از آن که ارتقا یافتن از سطح تقلید در مسائل اعتقادی به اوج یقین، ارشاد رهجویان با توضیح حجت و برهان به آنها، الزام ستیزه جویان به اقامه دلیل و حفظ اصول دین از تزلزل آن توسط باطل گرایان است، را محقق می کند.


الوكيل عنوان داشت: این کتاب دارای (421) صفحه است که با مقدمه ای درباره سیره مولف آغاز می شود سپس به توضیح جزئیات کتاب و بیان مباحث ضروری می پردازد و با فهرستهای کتاب شامل فهرست آیات و احادیث و مشاهیر و غیره پایان می یابد
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: