برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ایمنی از مواد شیمیایی

بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی کارگاه آموزشی را درباره خطرات مواد شیمیایی برای کارکنان بخش پروژه های مهندسی آستان برگزار کرد.

وسیم طالب مهدی، یکی از سخنرانان کارگاه به شبکه الکفیل گفت: این کارگاه به منظور آشنایی کارکنان آستان قدس عباسی که با مواد شیمیایی خطرناک در ارتباط هستند و نحوه استفاده از این مواد برگزار شد، زیرا استفاده اشتباه در مصرف این مواد می تواند برای سلامت آنان خطرآفرین باشد.

وی افزود: هدف از این کارگاه حفظ سلامت و ایمنی شغلی و آشنایی با ویژگی های مواد شیمیایی به منظور توسعه مهارتهای کارکنان و پیروی از بهترین راه ها در تعامل با این نوع مواد و دوری از خطرات آنها است.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی به منظور توسعه توانمندی کارکنان در همه بخش‌ها، مراکز و موسسات کارگاهها و دوره هایی را در زمینه ها و تخصص های مختلف برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: