انتشار هجدهمین شماره از مجله «ردّ الشمس»

مرکز میراث حلّة وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، هجدهمین شماره از فصلنامه فرهنگی (ردّ الشمس) را منتشر نمود. این نشریه به میراث اصیل حلّة می‌پردازد.

این شماره از فصلنامه مقالاتی مربوط به میراث و تاریخ حلّة و دوران شکوفایی آن را در (110) صفحه جای داده است.

شیخ صادق الخویلدی سردبیر مجله در اینباره اظهار داشت: «نام مجله برگرفته از واقعه ردّ الشمس امیرالمؤمنین (علیه السلام) است و به تمام جنبه‌های مختلف میراث حلّة می‌پردازد. مواردی همچون تراجم علمای اعلام و مرقد‌های آنان، آثار متمایز تاریخی و باستانی این شهر، جستجو در تاریخ برجسته علمی و اجتماعی آن و پرداختن به زبان حال این شهر.»

الخویلدی افزود: «با انتشار این شماره از مجله، یک حلقه زنجیره طلایی جدید به سلسله شماره‌های پیشین آن افزوده شد که آن را می‌توان یکی از مهمترین نشریاتی دانست که این مرکز همواره به آن توجه دارد.»

برای مرور این مجله و تمام نشریات بخش امور معارف اسلامی و انسانی و این مرکز می‌توانید از وبسایت زیر بازدید نمایید:http://mk.iq/hellah/
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: