بیش از 85 نفر از دانش آموزان دختر و پسر استثنائی، سال تحصیلی جدید را در مدرسه استثنائی الکفیل آغاز نمودند.

مدرسه استثنائی الکفیل
همزمان با آغاز سال تحصیلی 2014-2013 بیش از 85 نفر از دانش آموزان دختر و پسر، سال تحصیلی جدید را در مدرسه استثنائی الکفیل وابسته به حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام آغاز نمودند.
خانم ساره حسن الحفار مدیر این مدرسه در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل ضمن اعلام این خبر گفت: مدرسه استثنایی الکفیل پذیرای دانش آموزان با مشکلات ذهنی و یا حرکتی که توانائی یادگیری دارند می باشد. وی محدوده سنی دانش آموزان ثبت نامی را 12 سال به پائین برای پسران و 18 سال و کمتر برای دختران اعلام نمود.
وی مواد درسی این مدرسه را مواد مصوب وزارت آموزش وپرورش عراق اعلام نمود و گفت: در این مدرسه برای هر دانش آموز متناسب با شرایط وی برنامه تربیتی خاصی تدوین و اجرا می گردد بطوریکه برخی از دروس که در مدارس عادی در یک سال تحصیلی تدریس می شوند در این مدرسه طی دو سال آموزش داده می شوند.

وی در خصوص چگونگی پذیرش دانش آموزان در این مدرسه گفت: از دانش آموزان متقاضی ثبت نام در این آموزشگاه چند تست بعمل می آید. ابتدا از دانش آموزان متقاضی، تست هوش و تمرکز و همچنین تست سلامت بعمل می آید.
تست دوم ، آزمون آموخته های دانش آموز است که در صورتیکه در این آزمون نمره بالای 50% را کسب نمود ثبت نام شده و پس از یک ماه تست دوباره تکرار شده تا میزان آموخته های جدید و سطح توانائی یادگیری دانش آموز محک زده شود.بر همین اساس برنامه آموزشی و تربیتی برای دانش آموز طراحی و اجرا میگردد.
وی از تقبل ایاب و ذهاب این دانش آموزان توسط حرم مطهر عباسی خبر داد و گفت: آستانه مقدسه چند دستگاه خودوربرای ایاب و ذهاب این دانش آموزان اختصاص داده است.
یادآور میگردد آموزشکده استثنائی الکفیل در راستای ارتقای توانمندی کودکان استثنائی برنامه های آموزشی خاصی را برگزار می نماید. دوره آموزشی این آموزشکده چهار سال بوده که بعد از اتمام این دوره، کودک با حروف الفبا و اعداد آشنا شده و برای ورود به کلاس اول ابتدائی آماده میگردد. علاوه بر این، دوره های گفتار درمانی برای کودکانی که با مشکل تکلم مواجه هستند نیز برگزار میگردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: