چاپ اثر (مختصر كتاب ثواب الأعمال) در مرکز تراث کربلا

مركز تراث كربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی کتاب (مختصر كتاب ثواب الأعمال) تالیف شیخ تقی الدين ابراهيم بن علی الكفعمی العاملی (823 - 905هـ) را به تازگی منتشر کرد.

احسان الغريفی، رئیس مرکز تراث کربلاگفت: این اثر از سوی مرکز مورد تحقیق قرار گرفته و بخشی از آثار مختصر الكفعمی در كشكول وی (حديقة النفوس وحجلة العروس) است که کتب و رساله های متعددی را در علوم و فنون متنوع دربرگرفته است.

الغريفی گفت، این اثر اختصار کتاب (ثواب الأعمال) تالیف شیخ صدوق است که الكفعمی آن را مختصر نموده است. روش اختصار این کتاب توسط وی بطور خلاصه در ذیل آمده است:

ا- حذف سند روايات و اکتفا به نام معصومی که روایت به ایشان نسبت داده شده است.
ب‌- انتخاب برخی روايات که حول یک محور است و کنار گذاشتن باقی روایات. تعداد احادیث مختصر(302) از مجموع (803) حدیث در کتاب (ثواب الاعمال) است.
ت‌- غالبا در اختصار کتاب زنجیره وار پیش می رود و‌گاهی این زنجیره را رها کرده و به عقب یا جلو می رود و سپس به زنجیره از جاییکه رها کرده باز می گردد.
ج‌- حذف عناوين احادیث که شیخ صدوق ثبت کرده است.

شایان ذکر است، این کتاب در فروشگاه بخش امور معارف اسلامی و انسانی در نزدیکی باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) قابل عرضه است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: