چاپ نوزدهمین شماره مجله (الخطوه) از سوی مرکز تراث البصره

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، به تازگی شماره نوزدهم مجله (الخطوه) را منتشر کرده است.

این فصلنامه فرهنگی به میراث دینی، فکری و معرفتی شهر بصره می پردازد و شماره نوزدهم آن دربرگیرنده مقالاتی در حوزه میراث این شهر و نیز تصاویر و نسخ خطی نادر مربوط به آن است.


شایان ذکر است، مجله(الخطوه) مورد تایید جامعه روزنامه نگاران عراقی است و مطالب آن از سوی برخی نویسندگان، ادیبان و روزنامه نگاران برجسته شهر بصره و همچنین برخی اساتید فاضل حوزه علمیه و اساتید دانشگاهی به رشته تحریر در آمده است.

این مجله از یک سو در جلب توجه قاریان و از سوی دیگر در ثبت رخدادهای تاریخی شهر بصره و نگارش زندگینامه برخی از شخصیت ها موفق عمل کرده است.

مجله الخطوه یکی از نشریات دوره ای است که مدیریت مرکز تراث البصره به توسعه و تداوم چاپ آن در زمان های مشخص اهتمام می ورزد؛ چرا که این مجله بخشی از هویت فرهنگی مرکز به شمار می رود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: