اختتامیه دوره (حل و فصل مشکلات و تصمیم گیری) آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی دوره (حل و فصل مشکلات و تصمیم گیری Problem solving & Decision making) را به پایان رساند.

این دومین دوره آموزشی مرتبط با برنامه توسعه اداری است که ویژه معاونان و روسای ادارات، مدیران شرکتها و کارکنان آستان قدس عباسی است. هدف از این دوره رشد توانمندی شرکت‌کنندگان برای حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات درست از طریق آشنایی با روش های حل و فصل مشکلات و تصمیم گیری درست است.

غيث طالب شبر، مربی این دوره به شبکه الكفيل گفت، این دوره که شش روز به صورت سه ساعت آموزشی در هر روز ادامه یافت، برنامه خود را بر اساس خواسته های شرکت کنندگان بنا نهاد.

وی ادامه داد: مشخص است که مدیریت، رکن اصلی در توسعه فعالیت اداری است و معاونین روسای ادارات حلقه‌هایی هستند که مستقیما به کارکنان متصل می شوند. پس ضروری است که این کادر از مهارتها و اطلاعات مدیریتی جامع برخوردار باشد. بدین منظور دوره‌ای در زمینه مشکل یابی، تصمیم گیری و راهکار مناسب برگزار شد. زیرا مدیر فردی است که تصمیمی اتخاذ می‌کند که کادر را برای رسیدن به هدف مورد نظر موسسه ملزم می کند.

وی ادامه داد: این دوره در دو بخش (تئوری و عملی) بود و روز آخر آن شامل برنامه های عملی در زمینه مشکلات مربیان در فعالیتهای محول شده به آنها و تمرینهای فشرده ای برای دستیابی به راهکار با کمک تیم کاری بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: