Yeryüzü Hz.Masume’nin nuruyla aydınlandı

Zilkâde ayında birçok önemli hadise gerçekleşmiştir. Bunlardan biri yıldönümü bu Cumartesi gerçekleşecek olan Fatıma bint-i Musa b. Cafer’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) doğum günüdür. Hazret “Fatıma Masume” olarak tanınmıştır.

Rivayetlerde hazretin hicri 173 yılının Zilkâde ayının başında Medîne-i Münevvere’de doğduğu geçmiştir. Rivayetlerde “Masume” lakabının da ağabeyi Hz.İmam Rıza (Allah’ın selâmı üzerine olsun) tarafından verildiği ve dedesi Hz.İmam Sadık’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) o daha dünyaya gelmeden kendisine “Ehlibeyt’in Kerîme’si” lakabını verdiği aktarılmıştır.

Hz.Fatıma Masume, ağabeyi Hz.İmam Rıza’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) himayelerinde yetişmiştir. Çünkü Abbasî rejimi yöneticisi Harun, hazretin doğduğu senede babası Hz.İmam Musa b. Cafer’i (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hapishaneye attırmış ve hicri 183 senesinde zehirleterek şehîd ettirmiştir. Bu yüzden de hazret hep ağabeyi Hz.İmam Rıza’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) himayesinde büyüyüp yetişmiştir.

Memun, Hz.İmam Rıza’yı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Horasan’a getirtmek istediği zaman tıpkı diğer Ebu Taliboğulları gibi Hz. Masume’yi de (O’na selâm olsun) şiddetli bir endişe sardı. Çünkü Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) onlara Tus’a gittiği yolculukta şehîd olacağını önceden haber vermişti. Bu yüzden de Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) izlerini takip edip henüz hayatta iken O’nunla buluşmak arzusuyla yola koyuldu. Ancak alışık olmadığı uzun yolculuk yorgunluğu onu bitkin düşürdü ve şiddetli bir şekilde hastalanarak yatalak hale geldi.

Bu denli şiddetli bir hastalık halinde iken Kum şehrine taşındı. On yedi gün sonra H.201 yılının Rebiüssanî ayının onuncu gününde vefât etti ve şu anda Türbesi’nin bulunduğu Mukaddes Kum kentine defnedildi.

Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) ziyaretinin büyük bir ecri vardır ve ziyaretinin faziletine dair birçok rivayet aktarılmıştır. Bunlardan bazısı şunlardır:

  • 1- Sad b. Said’ Ebul Hasan Hz.İmam Rıza’dan (O’na selâm olsun) şöyle naklediyor: (Hz.İmam Rıza’ya - O’na selâm olsun) Cafer oğlu Musa kızı Fatıma’nın kabrini sordum. O da ‘Her kim onu ziyaret ederse o kimseye cennet vardır’ diye buyurdu.
  • 2- İmam Cevâd’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ‘Kum’daki Halamın kabrini ziyaret eden kimseye cennet vardır.’
  • 3- Sâd yoluyla Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) “Ey Sâd; sizde bize ait olan bir kabir vardır” diye buyurdu. Ben de “Sana kurban olayım; Musa’nın kızı Fatıma’nın mı?” dedim. “Evet; O’nun hakkını tanıyarak O’nu ziyaret eden kimseye cennet vardır” diye buyurdu.
  • 4- İmam Sâdık’ın (O’na selâm olsun)şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) bir haremi (yasak, mukaddes mekânı) vardır; o da Medîne’dir. Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) de bir haremi vardır; o da Kûfe’dir. Bizim de bir haremimiz vardır; o da Kum beldesidir. Orada Fatıma adında, evlatlarımdan bir kadın defnedilecektir. Her kim O’nu ziyaret ederse cennet ona farz olur.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: