برگزاری دوره های توسعه مهارت برای پرسنل واحد خطابه حسینی بانوان

واحد خطابه حسینی بانوان وابسته به آستان قدس عباسی دوره های آموزشی را با هدف ارتقای سطح علمی و تجربیات پرسنل خود برگزار کرد.

تغريد التميمی، معاون مسئول واحد به شبکه الكفيل گفت، این دوره ها به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی پرسنل واحد، به منظور تربیت تیمی کامل با قابلیت اجرای پروژه های واحد در زمینه های مختلف برگزار می شود و کادر مجربی بر اجرای آنها نظارت دارند.این دوره ها به مدت یک ماه با نظارت تولیت آستان برگزار می شود.

التميمی گفت، این دوره ها در زمینه فن متقاعد سازی و تاثیرگذاری روی دیگران، آموزش روشهای یادگیری، برنامه‌ریزی عصبی زبانی و نگارش و در نهایت تولید محتوا است که پرسنل واحد کتابخانه بانوان (علیه السلام) آن را ارائه می کند. این برنامه آموزشی دوره های دیگری را شامل می شود که همگی با استقبال گسترده شرکت کنندگان همراه بوده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: