بازدید وزیر فرهنگ عراق از غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه کتاب بغداد

وزیر فرهنگ عراق از غرفه آستان قدس عباسی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شعار: (الكتاب.. وطن) دیدار کرد.

حسن ناظم، وزیر فرهنگ عراق از غرفه آستان قدس عباسی متشکل از بخش امور دینی و فکری و فرهنگی و بخش امور معارف اسلامی و انسانی بازدید کرد و از آثار و محصولات فکری و فرهنگی آن بازدید کردند.

وزیر فرهنگ عراق در پایان مشارکت آستان قدس در نمایشگاه را ستود و چنین مشارکتهایی را مفید و آثار موجود در آن را آرزشمند دانست و برای مسئولان آن آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون نمود.

شایان ذکر است، این دوره از نمایشگاه از زمان آغاز آن شاهد بازدید تعدادی از شخصیتهای دینی و آکادمیک و علاقه مندان به امور فرهنگی و فکری بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: