برگزاری دوره ترمیم نسخ خطی برای پرسنل دار المخطوطات عراق

کتابخانه و بخش نسخ خطی وابسته به بخش امور دینی و فرهنگی آستان قدس عباسی دوره ترمیم نسخ خطی، فهرست نویسی و تصویربرداری آن را برای جمعی از پرسنل مرکز نگه‌داری نسخه‌های خطی عراق(دار المخطوطات عراق) در وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی این کشور آغاز کرد.

این دوره با مشارکت ۲۰ تن به مدت چهار روز پیاپی ادامه یافت و جلسات آن در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

احمد العلياوی، مدیر کل دار المخطوطات عراق در این باره به شبکه الکفیل گفت: «این دوره به منظور تقویت همکاری و اقدام مشترک با آستان قدس عباسی برگزار شد و هدف آن آشنایی پرسنل دار المخطوطات با توانمندی های پرسنل آستان در زمینه ترمیم است و تلاش می شود ضمن تبادل تجربیات، مهارتهای آنها با شناخت و مشورت افزایش یابد.»

علی لطفی، مدیر مرکز ترمیم نسخ خطی گفت: «در این دوره اطلاعات مفیدی برای ترمیم اسناد شامل آسیبهای قارچی نسخ خطی و اسناد، بررسی حساسیت جوهرها و تهیه مواد مورد استفاده در ترمیم ارائه شد.»

در همین رابطه صلاح السراج، رئیس مرکز تصویربرداری و فهرست نویسی نسخ خطی نیز اظهار داشت: «در این دوره چکیده ای از میراث‌خطی، اهمیت آن، صفات فهرست نویس، مرتب سازی آنها در مخزن، مراحل کار فهرست نویس و ‌روشهای مورد استفاده برای اطلاع از اینکه نسخه به خط مولف است ارائه شد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: