برگزاری دوره مدیریت رسانه ویژه بانوان به کوشش آستان قدس عباسی

واحد مدارس دینی بانوان الکفیل با همکاری مرکز آموزش رسانه‌ وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی دوره تخصصی را برای برخی پرسنل شاغل در مراکز و واحدهای بانوان به منظور افزایش مهارت و درک آنها در خصوص نقش وسایل ارتباط جمعی در فعالیت مطبوعاتی برگزار کرد.

بشرى الكنانی، مسئول واحد مدارس دینی بانوان الكفيل گفت، این دوره یکی از دوره هایی است که برای پرسنل بانوان در آستان قدس بر حسب تخصص هر یک و به دلیل اهمیت رسانه‌ و همسویی با پیشرفت‌های آن در زمینه رسانه دیجیتال شامل نرم افزار های ارتباط جمعی که ضرورتی اجتناب ناپذیر در فعالیت مطبوعاتی به شمار می رود برگزار می‌شود.

وی گفت، این دوره توسط استاد علی فضل كاظم از مرکز آموزش رسانه ارائه می شود و مسئولانی از واحد مدارس دینی بانوان الکفیل، مرکز فرهنگ خانواده، مرکز الصدیقه الطاهره (علیها السلام)، واحد پزشکی الصديقه الطاهره (عليها السلام) و واحد قرآنی در آن شرکت دارند. این دوره به مدت یک ماه در قالب چهار روز در هفته ادامه دارد.

الكنانی تصریح کرد، این دوره بر نحوه استفاده از پایگاههای ارتباط جمعی در رسانه متمرکز خواهد بود و محورهای متعددی را در بر می گیرد که مهمترین آنها اهمیت تکنولوژی در ترویج محتوا، استفاده از مهم ترین نرم افزارهای ارتباط جمعی، نحوه تولید محتوای هدفمند در برنامه های دیجیتال، نحوه برنامه ریزی برای پویشها در شبکه های اجتماعی و شیوه تدوین طرحی برای مدیریت محتوای دیجیتال است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: