دانشگاه العمید در صدر فعالیت‌های علمی و دانشگاهی

دانشگاه العمید وابسته به هیئت آموزش عالی آستان قدس عباسی، رتبه اول دانشگاه‌ها و دانشکده‌های غیر دولتی عراق را به خود اختصاص داد. این دانشگاه در ارزشیابی فصلی انجام شده توسط وزارت علوم و آموزش عالی میان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های خصوصی که شامل ارزیابی فعالیت‌های علمی و دانشگاهی برای سه ماهه‌ی اخیر سال جاریست، موفق به کسب رتبه‌‌ی برتر شد.

دانشگاه العمید بنا بر تصمیم وزارت آموزش عالی و به استناد حجم فعالیت‌ها و با توجه به شمار بالای مدرسان به جایگاه اول دست یافت. همچنین این دانشگاه بالاترین رتبه را در کسب همکاری مدرسان در مدت سه ماهه اخیر سال داشته است.

به این مناسبت رئیس دانشگاه العمید آقای دکتر مؤید الغزالی، ضمن تبریک این تلاش‌ها از مدیر بخش کیفیت سنجی و عملکرد دانشگاهی در این دانشگاه آقای دکتر احمد صبیح عبد عبود تقدیر نمود. این بخش عهده‌دار تهیه گزارش فعالیت سه ماهه و ارسال آن به وزارت علوم و آموزش عالی است.

آقای الغزالی خاطرنشان کرد: «این دستاورد نشانگر وجود برنامه‌های آموزشی این دانشگاه برای ورود به رتبه‌بندی دانشگاهیست.» وی تلاش کارکنان دانشگاه و تشکل‌های آن را در رسیدن به این دستاورد ارزشمند شمرد و اظهار امیدواری کرد با تلاش بیشتر در رتبه‌بندی‌های دیگر دانشگاهی نیز به نتایج خوبی دست یابند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: