11 Zilkâde… Rıza’nın nuruyla yeryüzü aydınlandı

Hicri 148 yılında Zilkâde ayının on birinci gününde Medîne-i Münevvere ve yeryüzü; pâk hidayet önderlerinin sekizincisi İmam Hz.İmam Ali Rıza’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) nuruyla aydınlandı.

Hazretin mübarek doğumu, babası Hz.İmam Musa b. Cafer’in ve evlatlarının evlerinde (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) büyük sevinçle karşılandı. Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) pâk neslinden gelen yeni bir kurtuluş gemisi kıyıya yanaşmıştı…

Hz.İmam Rıza’nın annesi Necme’den (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şöyle aktarılmıştır: “Oğlum Rıza’ya hamile olduğumda hamile ağırlığı hissetmedim. Uykumda karnımdan tesbih, tehlil ve temcid (Allah-u Teâlâ’nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, O’ndan başka ilah olmadığını ve O’nun yüceliğini anıp saygı sunan zikirler) işitiyordum. Bu da beni ürpertirip korkutuyordu; uyandığımda ise bir şey işitmiyordum. Onu doğurduğumda yere düştü ve alnını yere koyup başını kaldırdı. Sanki konuşuyor gibi de dudaklarını hareket ettiriyordu. Bununu üzerine Babası Musa b. Cafer (O’na selâm olsun) içeri girdi ve “Ne mutlu sana ey Necme! Rabbinden Sana bir keramettir (ikramdır, ödüllendirmedir- Editör)” dedi. Ben de bunun üzerine beyaz bir beze sarılı olarak onu ona ( Hz.İmam Rıza’yı Hz. İmam Musa Kâzım’a - Onlar’a selâm olsun) uzattım. O da O’nun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okudu. Sonra Fırat suyu getirilmesini emredip (o suyla) O’nun ağzının içini sıyırdı. Sonra O’nu bana geri verip şöyle buyurdu: ‘Al onu ey Necme; Zira O Allah’ın yeryüzünde bıraktığı kimsedir.”

Hz.İmam Rıza (Allah’ın selâmı üzerine olsun) İslam’ın en yüce vee n üstün yuvalarından birinde yetişmiştir. Vahyin merkezi, İmametin evi, yüce Allah’ın isminin anılıp yükselmesine izin verdiği yuva, en köklü kimselerin hane… İmametin ve Muhammedi ilimlerin parıl parladığı, İslamî ahlakın en üstün haliyle yaşandığı bir ev… Yüce Allah’ın kitabının sık sık yüksek duyulduğu, sürekli salih amellere teşvik edilen ve insanı Rabbi’ne yaklaşmaya cesaretlendiren bir aile ortamı… Hz.İmam Rıza’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) işte böyle bir yuvada yetişmişti..

Hz.İmam Rıza’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek şahsiyeti erdemlerin buluşma noktasıydı. Şerefli sıfatlar, güzel huylar, yüce Allah’ın atalarına bağışladığı ilahi vergiler… Hepsi onda bir araya gelmişti. Dedesi Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ümmetine önder kılınan bu İmam…Dalalete düşen kimseler onunla yeniden doğru yolu buluyor, yolunu kaybetmişler onun kılavuzluğuyla doğru yolu öğreniyor ve hikmetli tavırları, mübarek sözleri ve tarihe kazınan duruşlarıyla akılları nurlandırıyordu…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: