برگزاری نشست با موضوع مواد مخدر و روانگردان توسط آستان قدس عباسی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی نشست علمی را تحت عنوان (المخدّرات والمؤثّرات العقليّة.. نظرةٌ معمّقة من زوايا متعدّدة: مواد مخدر و روانگردان.. نگاهی عمیق از زوایای متعدد) در سالن علامه نصير الدين الطوسی این دانشگاه با حضور برخی روسای دانشکده ها، دانشجویان و کادر پزشکی برگزار کرد.

در این نشست سه محور بررسی شد که به نحو ذیل است:

محور نخست، از نظر پزشکی به تعریف اعتیاد، تبعات آن و تاثیر مواد مخدر بر فرد و جامعه و درمان اعتیاد پرداخته شد.

محور دوم، مواد مخدر از نظر قانونی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد جرایم مواد مخدر از خطرناکترین و تاثیر گذارین جرایم بر روی فرد و جامعه است. بنابراین کشورها قوانین جدی را با استناد به توافقنامه های بین المللی صادر کرده اند.

محور سوم، از نظر دینی و تربیتی به این موضوع پرداخته شد. در این بخش مضرات مواد مخدر از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: