پایان کارگاه آموزش الکترونیک با تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت به دانشجویان

واحد روابط دانشگاهی و مدارس آستان قدس عباسی بعد از ظهر سه شنبه کارگاه علمی تخصصی با محوریت (نقش ارتباطات و شرکت های تلفن همراه در رشد آموزش الکترونیک در عراق) را خاتمه داد.

پیش از پایان کارگاه، دومین جلسه پژوهشی متعلق به آن برگزار شد و چهار مقاله تحقیقاتی از پژوهشگران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

سپس توصیه‌های کارگاه که از سوی ضیا کریم عبد علی، رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه العمید مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل است:

- بررسی تاسیس پایگاه آموزشی مشترک میان دانشگاهها و ادارات آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک
- ستایش تجربه های موفق برخی دانشگاهها و ادارات آموزشی در زمینه تولید محتوای دیجیتال مطابق سبکهای جهانی و ترغیب سایر دانشگاهها به پیروی از آن.

- ترغیب دانشگاهها به تلاش برای چاپ کتابچه حاوی مفاهیم و اصطلاحات متعلق به دیجیتال سازی و برنامه های مختلف آن.
- ترغیب شرکتهای مخابراتی به فراهم نمودن بسته های اینترنت با قیمتهای مقرون به صرفه برای دانشجویان جهت حمایت از فرایند آموزش الکترونیک.
- ایجاد مراکز تخصصی آموزش نحوه استفاده از برنامه های دیجیتال در حوزه آموزش الکترونیک به نیروی انسانی.
- تلاش برای فراهم نمودن سرورهای آموزش الکترونیک داخلی بجای استفاده از سرویس جهانی اینترنت و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه های اینترنت برای شهروندان و دانشجویان.
- هدایت وزارتخانه های ذیربط همچون وزارت آموزش عالی، ارتباطات، فرهنگ و دارایی و ادارات آموزشی به سمت ارائه برنامه های آموزش الکترونیک در موسسه های آموزشی.
- تربیت مدرس در زمینه آموزش تولید محتوا.
- نشر فرهنگ دانشگاههای مجازی نزد مردم و قرار دادن آن به عنوان بخشی از آموزش اصلی.
-آموزش نحوه استفاده از پایگاه داده های جهانی و استفاده از محتوای علمی دیجیتال و توسعه کیفیت تحقیقات علمی.
- تشکیل شبکه علمی عراقی متشکل از محققان دانشگاههای مختلف در حوزه آموزش الکترونیک و غیره.

ضیا کریم عبد علی گفت، این توصیه ها به وزارتخانه های آموزش عالی و تحقیقات علمی، ارتباطات و برنامه ریزی و وزارتخانه های ذیربط، تولیت آستان قدس عباسی و شرکتهای تلفن همراه جهت اطلاع از آن و آغاز اجرای موارد ممکن ارائه می شود.

سپس از شرکت کنندگان در برگزاری کارگاه تقدیر شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: