Mühendislik Projeleri Bölümü: Kurduğumuz 25 su tatlılaştırma istasyonuyla vatandaşlarımıza ücretsiz içme suyu sağlıyoruz

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü şu ana dek Kerbelâ içinde ve dışında 25 su tatlılaştırma (içme suyu sağlama) istasyonu kurduğunu. Kapasiteleri saatte 80 bin litreyi aşan bu istasyonlar yoluyla halka ücretsiz saf içme suyu sağlanıyor.

Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından gerçekleştirilen çok sayıda proje vardır. Bunlardan bazısı vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren ve Mukaddes Türbe’nin kendi imkanları elverdiğince halkımızın sırtındaki yükü hafifletmeye yönelik olan bu projelerden bir kısmı da; su sorununa yöneliktir. Bu projeler yoluyla çözülen en önemli sorunlardan biri; su kıtlığı ve su bulanıklığı olmuştur. Bölümümüz bunun için Mukaddes Kerbelâ eyaleti içine ve dışına istasyonlar ve sistemler kurmuştur.” “Bu bahsi geçen istasyonların kurulumunda içme suyu açısından kıtlık ya da azlık sorunu yaşayan bölgelere odaklanılmıştır. Bunların yanı sıra hastanelere ve çiftliklere de bu istasyonlardan kurulmuştur. Bu istasyonların sürekli ve kesintisiz bir biçimde çalışmasını sağlamak için periyodik bir surette bunlara bakım çalışması yapılmaktadır. Bölümümüz sadece istasyonların kurulumun değil; bu istasyonların kurulumu için altyapı hazırlığı, üstü kapalı bölge inşaatı, elektrik tesisatı vb muhtelif çalışmaları da üstlenmiştir.”

“Kurulum işlemi; ölümümüz bünyesindeki Sular Şubesi ekipleri tarafından yapılmaktadır. Ekibimiz bu konuda yeterli deneyime sahip olup dışarıdan herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Çalışmalarımız sadece su ulaştırılması ve kurulum ile kalmayıp periyodik bakım, onarım ve denetimi de kapsamaktadır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Mukaddes Türbe tarafından daha önce saydığımız istasyonların yanı sıra bir de bir merkezî su istasyonu kurulmuştur. Kurulan bu merkezi istasyonun hedefi; Mukaddes Türbe ziyaretçilerinin, Kerbelâ’nın Medîne-i Kadîme bölgesi sakinlerinin ve ziyaretçilere hizmet için kurulan birimlerin de ham ve içme suyu ihtiyacını kapamaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: