فراخوان مشارکت در کنفرانس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی العمید

دانشگاه العمید وابسته به سازمان آموزش عالی آستان قدس عباسی فراخوانی را برای شرکت در دومین کنفرانس بین المللی علوم پزشکی خود منتشر کرد.

این کنفرانس با شعار (بالبحث العلمي نرتقي لتحقيق بيئة صحيّة آمنة= با پژوهشهای علمی ارتقا می یابیم تا محیطی بهداشتی و امن محقق می نماییم)، تحت نظارت وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق و با همکاری دانشگاه الکفیل، بیمارستان تخصصی الکفیل و نیز دانشگاه UKM مالزی طی 1-2 سپتامبر 2021 برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با توجه به جهشهای کیفی رخ داده در سیستم بهداشتی و تحقیقات علمی برگزار می شود که موجب اهتمام به تازه های علمی پژوهشی مهم شده است و اقتضا می کند که دانشگاه علوم پزشکی العمید با این پیشرفت علمی همسویی کند.

لینک ثبت نام کنفرانسblack_small_square و سایت ویژه آخرین اخبار آن: https://conference.alameed.edu.iq/ است.
محورهای کنفرانس شامل پیشرفتهای علمی در زمینه علوم پزشکی و مهندسی، درمانهای قلبی، کرونا و چالشهای آن در عراق، تومورها و بیماری های خونی، سلامت باروری، زیبایی در دندانپزشکی، رویکردهای جدید در خدمات مراقبت پزشکی و آموزش پرستاری و غیره است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: