گرامیداشت روز جهانی فشار خون در دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی به همت دانشکده داروسازی روز جهانی فشار خون را گرامی داشت.
این برنامه با نظارت ریاست دانشگاه و مشارکت نورس الدهان، رئیس دانشگاه، برخی اساتید و نیز رئیس دانشکده داروسازی و دانشجویان آن برگزار شد.

برنامه مذکور با هدف آگاهی بخشی درباره اهمیت سنجش فشارخون، شناخت سطح طبیعی آن، معرفی بیماری فشارخون، علل، راههای پیشگیری از آن و بررسی میزان شیوع بیماری در جامعه برگزار شد.

طی این برنامه، رئیس دانشکده داروسازی و یکی از اساتید آن به مخاطر و تبعات این بیماری که از آن به قاتل خاموش یاد می شود و توصیه به داشتن احتیاط نسبت به آن و ضرورت گوناگونی منابع آموزشی دانشجویان پرداختند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: