پویش واکسیناسیون کارکنان دانشگاه العمید در برابر کرونا ویروس

دانشگاه العمید پویش واکسیناسیون اساتید و کارکنان خود را در برابر ویروس کرونا آغاز کرد.

این پویش با همکاری اداره بهداشت کربلای معلی و با استفاده از واکسن های شرکت آمریکایی فایزر صورت گرفت، بطوریکه در نوبت اول 60 دوز واکسن تزریق شد. این روند طی روزهای آینده ادامه دارد و همه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه را در بر می گیرد.

شایان ذکر است، دانشگاه العمید کارگاه ها و جلسات علمی و نیز برنامه ‌های دیگری را از زمان شیوع ویروس کرونا در عراق تا امروز برگزار کرده که در راستای تلاش برای مشارکت فعال در زمینه مبارزه با این ویروس بوده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: