مشارکت مجله (عطاء الشباب) در نمایشگاه بین المللی کتاب عراق

مجله (عطاء الشباب) که از سوی مرکز اندیشه و نوآوری وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی منتشر می شود، در اولین نمایشگاه بین المللی کتاب كوت عراق مورد توجه بازدیدکنندگان جوان قرار گرفت.

این نمایشگاه در سالن دانشکده دانشگاه کوت با همکاری دفتر استانداری واسط در حال برگزاری است و به دلیل تنوع مباحثی که این قشر مهم در جامعه را هدف قرار داده و مشکلات آنها را مطرح و راهکارهای سودمند ارائه می نماید، با استقبال روبه رو شد.

حيدر فائق، سردبیر این مجله به شبکه الکفیل گفت، این مجله به دلیل قشر مهمی که آن را مخاطب قرار می‌دهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا ضمن همسویی با افکار آنها، این گروه سنی در جامعه را برای رویارویی با سختی های زندگی راهنمایی و به نوآوری ترغیب می نماید. بنابراین مسئولان مجله ماموریت حساسی را در گزینش مباحث و مطرح نمودن افکار متناسب با رویکردهای مختلف به عهده دارند.

وی ادامه داد: این مجله فصل های متنوعی دارد که شامل موضوعات فرهنگی، ملی، مصاحبه های اختصاصی با افراد با استعداد، مسائل بهداشتی، عقیدتی، سرگرمی و فناوری است که این گوناگونی مباحث آن را متمایز و نزدیک به دیدگاه جوانان نموده است.

حیدر فائق در خاتمه گفت، این مجله به حضور همیشگی در چنین محافل ادبی اهتمام می ورزد. زیرا در این راستا با قشر جوان ارتباط مستقیم و مستمری دارد و می‌تواند از نظرات، آرمان‌ها و پیشنهاداتشان مطلع گردد. همچنین می تواند شخصیت متعادل و قادر به کسب موفقیت و نوآوری را شکل دهد و مفهوم تکامل عقلی، روانی و رفتاری جوانان را تقویت کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: