انتشار سی و هشتمین شماره از مجله العمید

مرکز بین‌المللی پژوهش‌ها و مطالعات العمید وابسته به امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی، به تازگی شماره سی و هشتم از مجله العمید را منتشر کرد. این فصلنامه به موضوعات و مطالعات متنوع علوم انسانی می‌پردازد.

این شماره میان صفحات خود، یازده پژوهش را جای داده است و به موضوعی با عنوان: «مومن قریش در شعر، نقد و معرفت» نیز پرداخته است. هشت پژوهش به زبان عربی و سه پژوهش دیگر این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است.

هیئت تحریریه این مجله تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های تحقیق به ویژه در زمینه مجلات علمی-دانشگاهی، تنوع است. تنوع از یک سو نشانی از غنی بودن و از سوی دیگر دلیلی بر عدم پیوستگی‌ است و موجب عمق و جذب هر چه بیشتر پژوهش‌ها و دانش مورد نیاز خوانندگان می شود. این نکته‌ای است در طول سال‌های انتشار مجله العمید تاکنون رعایت شده است. تنوع تنها در انتخاب موضوعات منحصر نشده، بلکه در سطح تخصص نیز، با توجه به زمینه این مجله که پژوهش در زمینه علوم انسانی است، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این پژوهش‌ها به دو زبان بین‌المللی عربی و انگلیسی نگاشته می‌شوند.

این هیئت افزود: شماره اخیر مجله با دربرداشتن پرونده‌ای خاص درباره عموی پیامبر، ابوطالب (علیه السلام) برجسته گشته است. این پرونده شامل دو پژوهش خاص و یک مطالعه تحلیلی درباره ایشان است.

هیئت تحریریه مجله العمید در پایان اظهار داشت: ما از تمام نویسندگان علمی و دانشگاهی به زبان‌های عربی و انگلیسی که علاقمند به علوم انسانی هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا با اشتراک نتایج پژوهش‌های ارزشمند خود، از این نشریه حمایت کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: