برگزاری نهمین کنفرانس بین‌المللی الحسینیّ

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی ، از برگزاری نهمین کنفرانس بین‌المللی الحسینیّ با همکاری دانشکده علوم تربیتی ابن رشد بغداد خبر داد. این کنفرانس امسال نیز همچون سال گذشته به صورت مجازی برگزار خواهد شد.


آقای عقیل الیاسری، معاون بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی گفت: "این کنفرانس با شعار (نهضت حسینی در شعر نو و معاصر عربی) برگزار خواهد شد و این نشان از توجه آستان قدس به شعر در واقعه‌ی کربلا دارد."


الیاسری افزود: "آستان قدس عباسی بر اهمیت شعر نو و معاصر در شرح اهداف و مبادی واقعه‌ی کربلا در طول تاریخ تمرکز دارد."


الیاسری اظهار داشت: "این کنفرانس شاهد ارائه تعدادی پژوهش تخصصی درباره شعر و واقعه کربلاست که توسط شخصیت‌های علمی و دانشگاهی متخصص در زمینه شعر و پژوهش شعری ارائه شده است."


وی همچنین تاکید کرد: "این کنفرانس تنها محدود به عراق نیست و شاهد حضور شخصیت‌های مطرحی از جهان عرب نیز خواهد بود."


الیاسری خاطرنشان کرد: "این کنفرانس با توجه به‌ شرایط بهداشتی کنونی و محدودیت‌های کرونایی، ساعت پنج عصر روز پنجشنبه ۲۰۲۱/۷/۸ به صورت الکترونیکی آغاز به کار خواهد کرد."
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: