مشارکت امدادگران انجمن پیشاهنگی الکفیل در دوره آموزشی افزایش مهارت امدادهای اولیه

آکادمی امداد و آموزش پزشکی الکفیل وابسته به بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی برنامه آموزشی ویژه مهارتهای امدادهای اولیه را برای گروهی از امدادگران انجمن پیشاهنگی الکفیل برگزار کرد تا مهارتها و توانمندی آنها را توسعه دهد.

همزمان، علی عبد زيد، مسئول انجمن وابسته به واحد کودکان ونوجوانان در بخش رسانه آستان قدس عباسی به شبکه الکفیل گفت، تعداد شرکت کنندگان در این دوره 75 داوطلب بود که برای شرکت در طرح پزشکی آستان قدس عباسی آماده خواهند شد.

وی ادامه داد: برنامه تهیه شده از سوی آکادمی الکفیل شامل دو بخش تئوری و عملی از جمله احیای قلبی، مداوای حالتهای خفگی و غیره است.

علی عبد زید تصریح کرد، این برنامه دو روز ادامه یافت که در قالب 12 ساعت آموزشی بود. بطوریکه شرکت کنندگان به سه گروه جداگانه تقسیم شدند و هریک آموزشهای تئوری و عملی را دیدند و در پایان روز آموزشی آزمونی میان شرکت کنندگان برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: