بازدید متولی شرعی آستان قدس عباسی از دانشگاه العمید و اطلاع یافتن از مراحل آموزشی دانشگاه

سید احمد الصافی (دام عزّه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی از دانشگاه العمید وابسته به گروه آموزش عالی این آستان بازدید کرد. این بازدید به منظور اطلاع از روند آموزشی این دانشگاه به ویژه در ایام کنونی که دانشگاه مشغول برگزاری امتحانات است و نیز اطلاع از پروژه‌های عمرانی و توسعه این دانشگاه انجام گرفت.

آقای دکتر مؤید الغزالی رئیس این دانشگاه و معاونان آموزشی و اداری وی در مراسم استقبال از ایشان حضور یافته و درباره وضعیت آموزشی دانشجویان، همچنین امتحاناتی که در این ایام در حال برگزاری است و نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای که این دانشگاه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به کار گرفته است، گفتگو کردند.

همچنین در این دیدار درباره‌ی آخرین اقدامات عمرانی این دانشگاه و سایر جزئیات علمی و اداری گفتگو به عمل آمد.
در پایان این بازدید سید الصافی از تلاش خالصانه کادر دانشگاه در زمینه آموزشی و ارتقای جایگاه علمی آن تقدیر کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: