برگزاری دوره تخصصی برای ترمیم کنندگان اشیای باستانی در موزه الکفیل

موزه اشیای نفیس و نسخ خطی در آستان قدس عباسی سه دوره آموزشی تخصصی را در زمینه ترمیم آثار تاریخی و توسعه مهارت کارکنان برگزار کرد.

این دوره با نظارت محمد قاسم المعمار، از مسئولان وزارت فرهنگ عراق به منظور گسترش همکاری میان طرفین با هدف تبادل تجربیات و فناوری ترمیم جهت حفظ و تعمیر آثار باستانی برگزار شد.

صادق لازم، رئیس بخش موزه الكفيل گفت، دامنه فعالیت این موزه توسعه یافته و ترمیم و تعمیر یکی از ارکان مهم آن به شمار می رود و کارکنان واحد آزمایشگاه و تعمیرات به منظور افزایش مهارتشان در این دوره شرکت کردند.
وی گفت، در این دوره که پنج روز به طول خواهد انجامید، برنامه آموزشی تعدادی از جلسات تئوری و عملی را در زمینه ترمیم آثار و بررسی شیوه های علمی برای ثبت، بررسی و ترمیم آثار باستانی در بر گرفت.

لازم در خاتمه گفت: ما بر اهمیت برگزاری چنین دوره هایی تاکید می‌کنیم. زیرا علاوه بر اهمیت آموزش در توسعه مهارتها، تعمیر نقش مهمی در حفظ آثار باستانی و احیای قطعات آسیب دیده و نیز ارتقای عملکرد کادر فنی متخصص در این زمینه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: