توسعه فعالیتهای فکری و جغرافیایی نشست فرهنگی القمر

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی خدمات فرهنگی و اجتماعی خود را گسترش داد.

در همین راستا، این مرکز فعالیت های خود در شهرستان بلدروز در استان دیالی را برای اولین بار آغاز کرد.

این مرکز کارگاه‌های فکری و فرهنگی را به میزبانی حسینیه الزهرا (علیها السلام) برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی فراس الشمری، معاون مدیر مرکز با موضوع «خودآگاهی و تاثیر آن در تغییر» آغاز شد و در آن بر اهمیت خودآگاهی فرد و شناخت موضوعاتی که مستلزم آگاهی معرفتی دائمی است تاکید شد.


سپس حسن الجوادی، سخنران مرکز سخنانی را تحت عنوان «مسئولیت فرد در قبال جامعه» ایراد کرد و در آن نقش جوانان در تغییر اوضاع و مسئولیتی که می توانند به بهترین شکل انجام دهند را تبیین کرد.

این فعالیت فکری با ستایش محمد التمیمی، مدیر برنامه و انسانهای فاضل شهرستان و نقش آستان قدس عباسی در ترغیب فعالیتهای فرهنگی خاتمه یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: