Hafif düzeyde zihinsel engellilik konulu çalıştay düzenlendi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü bünyesindeki okullarda eğitim veren personele yönelik hafif düzeyde zeka engelliliği konulu çalıştay düzenledi. Düzenlenen çalıştayın hedefi; Mukaddes Türbe bünyesindeki okullarda öğrenim gören özel çocuklara eğitim ve öğretim yöntemleri konusunda eğitimcileri geliştirmek.

Özel Çocuk Eğitimi Uzmanı Yuammer Rahîm Huseyn konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Hafif düzeyde zekâ engelliliği yaşayan çocukların eğitimi konulu bu çalıştay; El-Kefîl Öğrenebilen Çocuklar Enstitüsü ekibine yönelik düzenlenmiş olup enstitü bünyesinde çalışan eğitimcilerin gelişimini hedeflemektedir. Çalıştayın amacı; modern eğitim teorilerine göre eğitimcilerin var olan potansiyelini geliştirmek ve hafif düzeyde zekâ engellisi olup öğrenmesi mümkün olan özel çocukların eğitimi alanına dair gelişmeleri yakından takip etmektir.”

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü El-Kefîl Öğrenebilir Çocuklar Enstitüsü çalışanlarına yönelik her hafta çalıştay düzenlemektedir. Hem teorik hem pratik eğitim verilen bu çalıştaylar Özel Rehberlik ve İrşad Şubesi ekipleri tarafından verilmektedir. Bu hafta düzenlenen çalıştayın ana konusu da ‘Hafif düzeyde zihinsel engelli özel çocukların eğitimine yönelik oturumlar’ olmuştur.”

“Bu çalıştayda özel çocuk eğitimine yönelik seansların bireye özel eğitim planları doğrultusunda nasıl yönetileceği, seansın hedefinin nasıl belirleneceği ve özel çocukların bireysel ihtiyacının nasıl tespit edileceğinin üzerinde durulmuştur.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü çalışan personelin deneyimini arttırmak ve becerilerini geliştirmek amacıyla sürekli bir biçimde seminer, kurs ve çalıştaylar düzenlemektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: