Hz.İmam Bakır’a (a.s.) yapılan suikastin ardında yatan sebepler…

Allâme Şeyh Bakır el-Kureyşî “Hayat-ul İmam-il Bâkır Aleyhisselâm/Hz.İmam Bâkır’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hayatı” isimli kitabında şöyle demiştir: “Ebu Cafer Hz.İmam (Bâkır - O’na selâm olsun) sıradan bir şekilde ölmemiş; suikast ile öldürülmüştür. Ne Allah’a ne de ahret gününe dair bir ahdi olmayan günahkâr ellerle zehirletilmiştir. (İşte o günahkâr ellerin sahibi) Emevîleri Hz.İmam’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) suikast düzenlemeye iten sebepler ise şunlardır:

1- Hz.İmam’ın (O’na selâm olsun) şahsiyetinin üstünlüğü.

Hz.Ebu Cafer (yani hz.İmam Muhammed Bâkır - O’na selâm olsun) İslam âlemindeki en üstün şahsiyetiydi. Tüm müslümanlar onun faziletini ve üstünlüğünü itiraf noktasında görüş birliğindeydi. Onun ilimleri ve faziletlerinden yararlanmak için tüm Müslüman ülkelerden alimler yola çıkıp yanına gelirdi. Çünkü ilimleri, Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ilimlerinin uzantısıydı.

Hz.İmam Bâkır (Allah’ın selâmı üzerine olsun) halkın gönlünde çok özel ve pek saygın bir konuma sahipti. Çünkü Nebevî hanedânın en öne çıkan şahsiyetiydi. Toplum nezdindeki bu özel konumu; Emevîlerin kinini ve öfkesini kabartmıştı. Bu yüzden de O’ndan kurtulmak için O’na suikast yaptırma konusunda görüş birliğine vardılar.

2- Şam Olayları

Emevîlerin Hz.İmam’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) suikast yaptırtmasına teşvik eden olaylardan biri de Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Şam’da iken gerçekleşti. Bu olaylar şöyledir:
- Emevî yöneticisi Hişam Hz.İmam’ı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) okçuluk yarışmasına girmeye zorladı. O’nun hiçbir hedefi tutturamayacağını düşünüp Şam halkının önünde Hz.İmam’ı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) küçük düşürmek ve O’nunla alay etmek istemişti. Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) okları alıp tüm hedefleri hayretler içerisinde bırakan bir şekilde ardı ardına ve tam bir şekilde isabet ettirince Hişam denen tağut ne yapacağını şaşırdı. Kini iyice kabardı, kalbi nefretten taş kesildi ve Hz.İmam’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) suikast yaptırmayı kararlaştırdı.

  • - Hişam ile “İmamet” konusuna dair yaptığı münazara. Münazara sonunda Hz.İmam’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) tartışmasız bir biçimde üstünlüğünü ve Hişam’ın acziyetini itiraf etmes foyası ortaya çıkan Hişam’ın kinini daha da derinleştirdi.  • - İmam’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hıristiyan alimler ile yaptığı münazara. Bu münazaranın sonunda Hıristiyen alimlerin Hz.İmam’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) üstünlüğünü kabul etmesi ve aczini itiraf etmesi; Şam halkı tarafından çok konuşuldu.Emevîlerin Hz.İmam Bâkır’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) suikast yaptırmasının en ön plana çıkan sebepleri işte bunlardı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: