پایان بخش اول دوره (وقف و ابتدا) موسسه القرآن الكريم در نجف

موسسه القرآن الكريم واحد نجف وابسته به آستان قدس عباسی دوره تخصصی قرآنی در زمینه وقف و ابتدا را به پایان رساند.

این دوره در طول برگزاری آن بیش از بیست درس را در طول چهار ماه شامل شد که توسط كريم جبر الزبيدی شرح کاملی از این دروس ارائه شد.

بخش اول دوره قرآنی مذکور به همت شعبه موسسه القرآن الکریم در نجف اشرف با مشارکت ده‌ها قرآن آموز برگزار شد و بخش دوم آن طی روزهای آتی از سرگرفته خواهد.

شایان ذکر است، واحد موسسه القرآن الكريم در نجف دوره‌های قرآنی متعددی را با هدف تقویت فرهنگ ثقلین در نزد جامعه برگزار می کند. شعب مختلف این موسسه برنامه‌های قرآنی را در کربلا و سایر استانهای عراق برگزار می کنند. همچنین پروژه های قرآنی آن با هدف نشر فرهنگ قرآن کریم در بین اقشار جامعه ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: