چاپ پنجمین کتاب از مجموعه آثار مرکز اندیشه و نوآوری وابسته به آستان قدس عباسی تحت عنوان (رمزيّة الزهراء فی الشعر العربی المعاصر)

مرکز اندیشه و نوآوری وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی یک دستاورد علمی جدیدی را تحت عنوان (جسرُ الضوء.. الزهراء رمزاً في الشعر العربيّ المعاصر)، تالیف رحمن غركان منتشر کرده است که پنجمین اثر از مجموعه آثار این مرکز به شمار می رود.

به گفته مولف کتاب، این اثر شامل سه فصل می‌شود که فصل اول در زمینه شعر فاطمی در دوره حکومت فاطمیان است که در آن توضیح تاریخی موضوع، توضیح عملی هنر شعر و توضیح سیستماتیک واژه نماد آمده است و به همین دلیل به سه بخش تقسیم می شود.

وی ادامه داد: فصل دوم به تصویر شعری به عنوان زمینه ای برای اثر بخشی نماد می پردازد. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل بخشی از اشعار مرتبط با حضرت زهرا (علیها السلام) صورت گرفت و شیوه های ایجاد نماد از طریق روشهای تصویری بیانی یا هنری روشن شد.
وی گفت، فصل سوم به خوانش ترکیب شعری به عنوان زمینه‌ای برای اثربخشی نماد پرداخته است.

شایان ذکر است، مرکز اندیشه و نوآوری تحقیقات متمایزی را انجام می‌دهد و دستاوردهای پژوهشگران عراقی برجسته در حوزه میراث اهل بيت (عليهم السلام) را منتشر می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: