پایان مسابقه قرآنی علمی- تحقیقاتی (يعسوب الدِّين)

بخش مطالعات قرآنی در دانشگاه مجازی بانوان ام البنين (عليها السلام)، وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی مسابقه (يعسوب الدِّين) در زمینه تحقیقات قرآنی علمی را به پایان رساند.

علی البياتی، رئیس بخش مطالعات قرآنی به شبکه الكفيل گفت: این بخش، مسابقه مذکور را در اواخر ماه مبارک رمضان با هدف ترغیب به نگارش تحقیقات علمی قرآنی در دو حوزه آموزشی و پرورشی آغاز کرد و دو محور را برای نگارش در این دو زمینه مشخص کرده که به نحو ذیل است:
-روش ارتقا در پرتو توصیه های سید علی سیستانی، مرجع عالی دینی به جوانان مومن.
- تاثیر مثبت آموزش و حفظ قرآن کریم در برتری علمی افراد جامعه.

البياتی گفت، در این مسابقه ۴۰ پژوهش شرکت کردند که تحت ارزیابی کمیته علمی تخصصی قرار گرفتند و در نتیجه آن شش پژوهش برنده شد؛ سه مقاله در محور اول و سه مقاله دیگر در محور دوم.
پژوهش های ارائه شده جهت پذیرش، رد و یا انجام اصلاحات بر روی آن تحت ارزیابی علمی کمیته های تخصصی قرار گرفتند و در نتیجه پژوهش های برنده برگزیده شدند.

وی در پایان گفت، در این مسابقه آثاری از کشورهای عراق، سوریه و عربستان ارائه شد و گواهی شرکت در مسابقه با ذکر نام پژوهشگران به آنها اهدا خواهد شد. همچنین جوایز ارزشمندی برای سه برنده اول در هر محور در نظر گرفته شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: