پایان دوره "سلامت زبان عربی" ویژه کادر بیمارستان الكفيل

بخش آموزش عالی وابسته به آستان قدس عباسی دوره "سلامت زبان عربی" ویژه کارکنان بیمارستان تخصصی الکفیل را به پایان رساند.

ماجد ناصر، مدرس این دوره گفت، دوره مذکور شامل ارائه اطلاعات لغوی است که شرکت کنندگان را قادرمی سازد تا اشتباهات لغوی، نحوی و املایی خود را در سطح کارکرد شغلی در بیمارستان یا در سطح زندگی روزمره در سطوح متنوع تصحیح نمایند.

وی ادامه داد: اهمیت این دوره به دلیل ارتباط زبان عربی با انجام عبادات است که مستلزم سلامت و دقت در زبان عربی می باشد. شرکت کنندگان از فعالیت های عملی که در داخل کارگاه انجام دادند، استقبال چشمگیری کردند.

ماجد ناصرگفت، این دوره مکمل کارگاه هایی است که ویژه پرسنل اداری در بیمارستان تخصصی الکفیل (15 پرسنل) در رده های شغلی مختلف برگزار می شود. این دوره هر آنچه را که می‌تواند به شرکت‌کنندگان در ارتقای شغلی کمک کند تا بتوانند نوشته های اداری عاری از خطاهای لغوی داشته باشند، ارائه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: