Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü: Aşûra’ya katılacak Huseynî yapıların organizasyon ve koordinasyon çalışmaları başladı

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; Muharrem ayının ilk on gününde matem etkinliklerine katılacak Huseynî matem alaylarının ve hizmet gruplarının koordinasyon ve organizasyon çalışmalarına başladı.

Bölüm Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Çalışmalarımızın en başında gelen şey; etkinliklere katılacak matem alayları ve gruplarının resmi onaylarının ve kimliklerinin çıkarılmasıdır. Çünkü bu izinler Kerbelâ Polis Müdürlüğü işbirliğiyle; Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından çıkarılmaktadır.”

“Çalışmalarımız organizasyon ve güvenlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Organizasyon kısmını bölüm olarak biz uhdemize almaktayız. İşin güvenlik boyutu ise Kerbelâ Polis Müdürlüğü tarafından üstlenilmektedir. Çalışmalar tamamlandığında kefâlet adı verilen resmi izinler ve kimlikler çıkarılmaktadır. Kefâlet dediğimiz bu belge olmaksızın hiçbir matem alayı ya da grubu; bilhassa Kerbelâ eyaleti sınırları içerisinde ya da Kerbelâ’ya götüren yollar üzerinde hizmet sunamaz ya da matem etkinliği düzenleyemez.”.

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; ziyaret sürecinde hizmet grupları ve matem alaylarının faaliyetlerini yapabilmeleri için gereken kimlik ve kefaletnamelerin çıkarılmasıyla yetkili olan tek taraftır ve bu vazifesini Irak’taki güvenlik yetkilileriyle koordine bir biçimde yerine getirmektedir. Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarına hizmet sunan sivil toplum örgütleri de sadece söz konusu bölüme destek yapılardır ve yasal olarak gerek koordinasyon gerekse de belgeleme açısından hiçbir yetkiye sahip değildirler. Konuyla ilgili olarak Mukaddes Kerbelâ Eyaleti Valiliği de bu konuyla ilgili olarak resmi bir yazı yayınlamıştır. Yazıda Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nün bu hususta tek yetkili taraf olup başka hiçbir kimsenin böyle bir belge sunma ya da organize etme yetkisi bulunmadığının altı çizilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: