طرح افزایش گونه‌های خرما در مزارع آستان قدس عباسی

آستان قدس عباسی پس از تجربه موفقیت آمیز پیشین خود در مزرعه الساقی، برای افزایش کشت گونه های خرما آماده می شود.

ضيا مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی در آستان قدس عباسی گفت، پروژه های الساقی شامل دو بُعد مهم است؛ اول: آب‌های جایگزین. دوم: مزرعه النخیل که از پروژه‌های راهبردی آستان قدس به شمار می رود و بخش پروژه های مهندسی مسئولیت آن به عهده گرفته است.

وی ادامه داد: مرحله پیشین با موفقیت چشمگیری در زمینه کاشت گونه های محلی خرما همراه بود که از کیفیت بالا و ممتازی برخوردار هستند و این نتایج همسو با طرح در نظر گرفته شده برای این پروژه مبارک بود که یکی از ارکان مهم حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می رود.

الصائغ گفت، پس از تبلور ایده ها، پیاده سازی و اجرای آنها بواسطه انجام مطالعات پراکنده، مقصد دوم این پروژه از طریق گسترش مساحت کاشت گونه‌های خرما تعیین شد که در افزایش تولید این محصول سهیم خواهد بود. بطوریکه پنج هزار نهال خرما برای مزرعه اختصاص داده شده است و شامل گونه های با کیفیت (برحي، صقعي، هلالي و مجهول) می شود که از ارزش غذایی بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: همه اقدامات لازم برای برداشتن این گام شامل فراهم نمودن مساحت کافی برای تعداد نهال مذکور، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و امکان استفاده از ابزارهای آبیاری نوین و کودهای شیمیایی سازگار با محیط زیست جهت موفقیت طرح و پیوستن آن به دستاوردهای پروژه الساقی اتخاذ شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: