Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi Çiftlikleri’nde hurma türlerini arttırma planı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi es-Sakî Çiftlikleri’nde yakaladığı başarılı deneyimin ardından daha fazla hurma ekimine hazırlanıyor. Daha önce es-Sakî Çiftlikleri’nde yapılan hurma ekimi denemesi memnuniyet verici bir biçimde sonuçlanmıştı.

Konuyla ilgili detayları Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla paylaşan Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ şunları söyledi:

“Es-Sakî Projesi iki taraflı bir proje olup bunlardan biri alternatif su kaynakları ve diğeri de ender türde hurma ekimine yöneliktir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Mühendislik Projeleri Bölümü aracılığıyla uhdesine aldığı stratejik öneme sahip projelerden biri olan bu proje; geçmiş etaplarda gerek hurmanın türü gerekse de çeşidi açısından aşikâr bir başarıya sahne olmuştur. Proje planında öngörülen sonuçlar elde edildi.”

“Proje üzerinde yapılan beyin fırtınasının ve gerçekleştirilen geniş kapsamlı etüt ve araştırmaların ardından projede ikinci aşamaya başlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda üretimde genişlemeye gidilerek 5000 yeni fidan ve ‘Berîhi, Sa’ekî, Hilalî ve Mechul’ türleri olmak üzere yeni türlerde hurma ekimine başlanacak. Bu türler yüksek besin değeri ve kalitesiyle ön plana çıkan türlerdir.”

“Proje için gereken tüm hazırlıklar yapılmaktadır. Bu kapsamda es-Sakî Projesi’nde kaydedilen geçmiş başarılara yenilerini eklemek için; bahsi geçen sayıdaki fidanların ekimi, altyapı sağlanması, modern tekniklerle üretilmiş doğa dostu biyolojik gübrelerin tedariki ve modern sulama sistemlerinin kurulumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mukaddes Kerbelâ eyaletindeki tarım sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu çerçevede stratejik öneme sahip mahsüllerin üretimi için çok sayıda mezraa kuran Mukaddes Türbe; muhtelif düzeylerdeki zirai alanları optimal şekilde değerlendirmeyi ve böylelikle en ideal şekilde kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi Çiftlikleri’nden hurma türlerini arttırma planı
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: