پشتیبانی بخش معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی از دانشگاهها با انتشار نشریات

بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی از طریق واحد پیگیری و هماهنگی خود، به چاپ و توزیع نشریات ادامه می دهد.

پویش اخیر نشر و توزیع که در بغداد به راه افتاد، کتابخانه‌های عمومی و مرکزی در آستان قدس کاظمین، دانشگاه بغداد، دانشگاه النهرین، دانشگاه المستنصریه، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، دانشگاه امام کاظم (علیه السلام) و دارالکتب و الوثائق را در بر گرفت.

مسئولان مدیریت کتابخانه های مذکور ضمن ابراز خشنودی از این طرح تاکید کردند که اقدام مذکور بیانگر حس مسئولیت پذیری و ذهنیت وسیعی است که موسسات آکادمیک را حمایت می کند. آنها از تولیت آستان قدس عباسی و ریاست بخش معارف نهایت تشکر و قدردانی را به جا آوردند.

شایان ذکر است، بخش معارف اسلامی و انسانی همواره برای گسترش پل های ارتباطی با موسسات دانشگاهی اهتمام می ورزد که یکی از این موارد مجهز نمودن دانشگاه ها و کتابخانه های تخصصی به جدیدترین نشریات خود با اعتقاد به لزوم حمایت از نهادهای علمی و افزایش میزان بهره وری از این نشریات است.

بخش معارف یک بخش تخصصی در زمینه احیای میراث اسلامی بواسطه پژوهش، تالیف و فهرست نویسی به شمار می رود که دهها اثر را در زمینه های متعدد داراست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: