Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi terzileri mateme özel yapılacak giydirme malzemelerinin dikişini tamamladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hediyeler ve Nezirler Bölümü’ne bağlı Terzilik Şubesi çalışanları Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk ziyaretgâhına Muharrem ve Safer ayları için yapılacak giydirme malzemelerinin dikiş ve nakış işlerini tamamladı.

Uzun bir süre öncesinden itibaren başlanan bu çalışma; tasarım, uygulama ve giydirme işlerinin doğru bir biçimde ya da doğru konuma yapılıp yapılmadığının takibini de kapsayan birçok aşamalı bir eylem planı izlenerek yapılmaktadır.

Şube Sorumlusu Abduzzehra Davud Selmân konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bizim her yıl şereflendiğimiz çalışmalardan biri de hüznü yansıtan bu simgelerin tasarım ve uygulanmasıdır. Bu simgeler mübarek türbenin dört bir yanına, Hz.İmam Mehdî (Yüce Allah mübarek çıkışını daha da yakın kılsın) Makamı’na, Mukaddes Türbe’ye ait tüm mevkilere ve Mukaddes Türbe’ye götüren caddelere yerleştirilmektedir.”

“Bu giydirme malzemeleri ya da simgeler; münasebete (Muharrem ve Safer) ait hadisler, sloganlar ve ifadeler barındırmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı en hünerli hat sanatçılarının elleriyle yazılan çeşitli ifadeler olup bunun yanı sıra nakışlar, süslemeler ve aralarında Kubbe-i Şerîfe’nin sancağının da yer aldığı siyah bayraklar da yer almaktadır.”

“Dikim işleri birçok aşamalıdır. Önce giydirme yapılacak lokasyonlara gidilerek saha içi tarama yapılmakta, ardından her bir çalışmada ihtiyaç duyulan kumaşlar tümüyle tedarik edilmekte ve akabinde de her bir alan için tasarım hazırlanıp lokasyona uygun fontlar, tasarımlar ve nakışlar seçilmektedir.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Terzilik Şubesi Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin kumaş dikimine yönelik tüm işlerini uhdesine almış olup bu çerçevede dışarıya ihtiyacı ortadan kaldırarak öz yeterlilik sağlamıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: