برگزاری کارگاه "تحليل محتوای آموزشی" به همت بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی

بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی کارگاهی را تحت عنوان (تحلیل محتوای برنامه درسی در مدارس مجموعه آموزشی العمید) برگزار کرد.

حسن الجذيلی، مدرس این کارگاه گفت: «برنامه آموزشی در ترم تحصیلی جدید شامل موضوعات متعددی از جمله تحلیل محتوا و خوانش چگونگی تدوین برنامه های درسی می شود.»

وی ادامه داد: «ما موضوع برنامه آموزشی مصوب از سوی وزارت آموزش عالی و همچنین برنامه کنونی در حال اجرا و تاثیر و نقش آن را در رشد رفتاری دانشجویان مورد بررسی قرار دادیم.»

الجذيلی گفت: «این برنامه به منزله سنگ بنا و رکن مهمی در آغاز اجرای سایر برنامه های آموزشی است و تاثیر مثبت آن بر روی پرسنل آموزشی منعکس خواهد شد.»
وی عنوان داشت: «این برنامه همچنین به فلسفه تدوین برنامه‌های درسی، تحلیل آن، ضوابط تحصیلی و همچنین اهداف، ابرازهای آموزشی و روشهای ارزیابی خواهد پرداخت.»
الجذيلی خاطرنشان کرد: «انتخاب این موضوعات در قالب برنامه آموزشی به منظور کاهش شکاف بین برنامه درسی و آنچه در واقعیت اجرا می‌شود بوده و تیم بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی برای ایجاد برنامه‌ای در خصوص تحلیل محتوا از نظر معرفتی، مفهومی و مهارتی تلاش خواهد کرد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: