Hz.İmam Bâkır’ın (a.s.) dedesi Hz. İmam Huseyn’in (a.s.) musibetini anıp ağlayan kimselere müjdeleri…

Hz.İmam Bâkır’dan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) aktarılan bir rivayette Aşûra günü ile ilgili olarak şunlar rivayet olunmuştur: “… (Bize dost kimse) Huseyn’e yas tutup ağlasın, evdekilere Huseyn’e yas tutmalarını emretsin ve evinde onun musibetini anmak için matem kurup yaşananlara razı olmayışını ifade etsin. (Dostlarımız) O’nun yası için birbirleriyle buluşsunlar, bazısı evlerinde olsun. Birbirlerine Huseyn’in musibeti münasebetiyle taziye sunsunlar. Zira eğer onlar bu (sorumluluğu) yüklenirlerse onlara iki bin hac, umre ve Allah Resûlu ile Raşid İmamlar’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ardında gazve vermesi için Yüce Allah katında onlara kefil olacağım.”

Şeyh Tusî “Misbâh-et-Teheccud” isimli kitabında Hz.İmam Bâkır’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dayanan bir rivayette Hz. Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ziyaretinin sevabı ve o günde matem içinde olmanın önemiyle ilgili olarak şöyle nakledilmiştir: “Uzaktaki kimse ona doğru işaret edip selam versin ve katillerine beddua ederek çokça lanet okusun. Sonra da iki rekât namaz kılsın. Bunu da güneş doğduktan güneş gün ortasına gelene kadar yapsın. Sonra da Huseyn’in matemini tutup ona ağlasın. Evinde olup da onun yaptığını yapmayanlara da O’na ağlamalarını emretsin. Kendi evinde onun musibetine yas düzenlesin ve ona yapılanlara razı olmadığını, kabullenmeyişini ifade etsin.”

İbn-i Kavleveyh Hz.İmam Bâkır’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dayanan şöyle bir rivayet nakletmiştir: “Hangi mümin kimsenin Huseyn’in öldürülmesine göz yaşı akıp yanaklarına süzülürse Allah o kimseyi cennette uzun uzadıya kalacağı odalara yerleştirir…”

Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu rivayetlerde görüldüğü gibi dedesi Hz.İmam Huseyn’in, Hane Halkını ve Sadık Dostları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) musibetine ağlamaya teşvik etmiştir. Şehitlerin Efendisi’ne (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yönelik duygusal bağın derinlere işlemesini sağlayan bu rivayetlerden biri de şöyledir:


“Her kimin gözü Huseyn’in musibetine sivrisinek kanadı kadar dahi olsa gözyaşı dökse, Allah o kimsenin günahlarını bağışlar.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: