Muharrem’in beşinci günü: Hz.İmam Huseyn’e (a.s.) karşı savaşacak ordu tamamlanması ve Hz.İmam’ın (a.s.) hane halkı ve dostlarının destansı azim ve sebatı…

Rivayetlerin anlattığına göre; Hz.İmam Huseyn’e, hane halkına ve dostlarına (Hepsine selâm olsun) karşı savaşmak için Şam’dan gönderilen ordu hicri 61 yılında Muharrem-i Haram ayının beşinci gününde ulaştı. 40 bine yakın savaşçı o gün Kerbelâ’ya ulaşarak Ömer b. Sâd’ın saflarında yerini aldı.

Öte yandan Hz.İmam Huseyn’in hane halkı ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) azmi ve sebatı arttıkça artıyordu. Son ana kadar Allah Resûlü’nün Reyhanesi Hz.İmam Huseyn’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yanında yer almak için yanıp tutuşuyorlardı. Etraflarındaki ordunun arttıkça artıyor olması onları ne korkutuyor ne de ürkütüyordu. Bu durum aksine onların sağ kaldıkları müddetçe Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) savunmak ve davası uğruna kendilerini feda etmek için ısrar ve azimlerini arttırdıkça arttırıyordu. Tam da Şehitlerin Efendisi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) onları nitelediği gibilerdi: “Şüphesiz ben ne dostlarımdan daha vefakâr ve daha hayırlı dostlar biliyorum; ne de hane halkımdan daha iyiliksever ve daha çok sıla-i rahim yapan bir hane halkı! Allah benden yana sizi hayırla mükafatlandırsın!”

Kûfe’de ise Ubeydullah b. Ziyad denen melun, Kufelilerden hiç kimsenin Hz.İmam Huseyn’e (O’na selâm olsun) yardım etmesini engellemek için şehrin etrafını askeri bir çember kurarak kuşattı.

Soysuz Ubeydullah bununla da yetinmeyip halkın arasına birtakım gruplar gönderdi. Bu gruplar aracılığıyla halkı eğer isyan edip “fitne”ye neden olurlarsa başlarına geleceklere karşı tehdit ettiriyor ve Yezid’in (Allah’ın lanetleri üzerine olsun) gönderdiği orduya katılmaya cesaretlendiriyordu. İbn-i Ziyad sayı otuz bin kişiye varıncaya kadar Ömer b. Sad’a asker göndermeye devam etti ve Ömer’i o büyük ordunun da başına getirdi. Rivayetler bu hususla ilgili olarak; Hz.İmam Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) karşı savaşan ordunun piyadesiyle ve atlısıyla beraber otuz bini bulduğunu, İbn-i Ziyad’ın kimsenin Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) ordusuna katılmaması için Kufe’nin yüksek noktalarına gözcü yerleştirdiğini ve etraflarını silahlı kimselerle kuşattırdığını vurguluyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: