Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda geniş çaplı temizlik kampanyası

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü geniş çaplı bir temizlik kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı, etrafı, üstü kapalı alan ve meydana götüren caddeler temizlendi ve “Tuveyrîc Koşusu” mateminde ziyaretçi hareketini düzenlemek için konan tüm malzemeler kaldırıldı.

Çalışmalar Muharrem ayının onuncu günü ziyaretinin ve mateminin tamamlanmasının ardından başladı. Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü bu çerçevede Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nın ziyaret dönemi öncesi haline getirilmesi için gerek donanım gerekse de personel açısından tüm imkanlarını seferber etti.

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü Başkanı Seyyid Nafî el-Musavî düzenlenen kampanya ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bölümümüzün çalışanları her ziyaret döneminde ziyaretçilere hizmet için olağanüstü çaba sarf etmekte olup ziyaret planının her bir maddesinin pratikte uygulamaya dökmek ve ziyaretçinin kolaylıkla ziyaretini eda edebileceği bir atmosfer meydana getirmek için var güçleriyle emek sarf etmektedirler.”

“Ziyaret süreciyle eş zamanlı olarak COVID-19 pandemisinin yayılması ve pandeminin çağrışımlarının olağanüstü şartlar meydana getirmesi bizi engellemeye yetmemiştir. Hizmete yönelik çalışmalarımızı planın hiçbir detayını aksatmadan yaptık. Bu çerçevede Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nı temizleyip büyük çoğunluğunu dezenfekte ettik ve ilaçladık.”

“Çalışmalarımız kapsamında sadece temizlik yapılmamıştır. Temizlik öncesi 15 bin metrekarelik kırmızı renkli halıfleks ve altındaki naylon tabaka, Tuveyrîc Koşusu matemindeki geçiş güzergahlarını düzenleyen engeller ve geçici olarak konan diğer malzemelerin kaldırılması çalışmalarını da bizler yaptık. Tüm bu çalışmalarımıza gönüllü kardeşlerimiz de katıldı ve bize yardımcı oldular.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: