Seyyid hizmetkârlar’dan ataları Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (a.s.) şahadeti hatırasını anmaya yönelik özel merasim

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’nde çalışan ve nesep açısından Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) soyundan gelen “Seyyid Hizmetkârlar"; her yıl yaşattıkları geleneği bu yıl da devam ettirerek Muharrem-i Harâm ayının onuncu gecesinde özel matem düzenledi. Mateme Mukaddes Türbe mensubu olmayan ama mübarek türbelerde hizmet eden ve seyyid soydan gelen şahsiyetler de katıldı. Hep beraber epHeortak bir matem alayı kuran Seyyid hizmetkârlar; Hz.İmam Huseyn’in ve Alemdârı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şahadetlerini mübarek türbelerinde andı.Özel üniformalarını kuşanıp gruplar halinde harekete başlayan Seyyid Hizmetkârlar matem alayı; önce Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kıble Kapısı caddesinde toplandı. Mübarek türbeye giriş yaparak matem düzenleyen matem alayı; ardından da Şehitlerin Efendisi’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mukaddes ziyaretgâhına giriş yaptı ve mübarek mekânda düzenlediği matem meclisiyle birlikte kapanışını yaptı.

Matem merasimleri boyunca Ehlibeyt Hanedânı’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) “göz kapaklarımızı yaraladı” diye buyurduğu facialar anıldı ve göz yaşı sel olup aktı. Seyyid hizmetkârlar meclisteki attıkları Huseynî şiarlar atıp Şehitlerin Efendisi ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ile biat tazeledi.

Seyyid Hizmetkârları Irak Devleti’nin 1921’de kurulmasından bu yana var olan tarihi matem alaylarından biridir. Ortaya çıkış amacı ile paralel bir şekilde ilerleyen zaman ile birlikte büyüyüp gelişmiştir. Devrik Saddam diktası zamanında da diğer Huseynî ayinler ve matem merasimlerinin yasaklanması ile birlikte bu tarihi matem alayının da hareketi yasaklanmıştır. Zalim rejim 2003 yılında çökünceye dek bu yasak devam etmiştir. Diktanın yıkılmasının ardından mubarek matem geri döndü: İki Mukaddes Ziyaretgâh’ta hizmet eden Seyyid hizmetkâr aileler ve onların şimdi mubarek hizmeti gerçekleştiren torunları; Muharrem-i harâm ayının her onuncu gecesinde toplanıp büyük bir alay oluşturuyor ve hep birlikte matem düzenleyerek Kerbelâ Olayı’nda yaşananları yâd ediyor ve Yüce Allah katında diri olan Cennet Gençlerinin Efendisi (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile biat tazeliyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: