Iraklı kabilelerden Kerbelâ şehitlerinin defnediliş hatırasında özel matem

13 Muharrem 1442 (22 Ağustos 2021) Pazar günü öğleden sonra saatlerinde Taff Vakıası (Kerbelâ Olayı) şehitlerinin defnediliş hatırası anıldı. Anma töreni Esedoğulları kabîlesi ve onlara eşlik eden Iraklı aşiretlerin oluşturduğu matem alayı tarafından düzenlendi.

Tören her yıl gelenek olduğu gibi Seyyid Cevdet bölgesindeki eski mezarlığın yakınlarında başladı. Matem alayı Huseynî mersiyeler okuyarak ve özel Huseynî sloganlarını atarak ilerledi ve Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Kıble Caddesi’ne doğru devam etti. Ardından Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan içeri giren matem alayı, Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na geçtikten sonra Kerbelâ’nın ölümsüz kahramanı Alemdâr Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na geçerek matemlerini sonlandırdı.

Matem alayının yürüyüşü yaklaşık dört saat boyunca devam etti. Süreç boyunca Mukaddes Kerbelâ şehrine ait hizmet grupları mateme katılanlar için imkanlarını seferber edip her türlü hizmeti sundu. Öte yandan Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü de; mateme katılanların geçiş güzergâhını tespit, geçiş kontrolü ve mübarek türbelere giriş çıkışların koordinasyonu için tüm personelini seferber etti.

Tarihi kaynaklar hicri 61 yılında muharrem ayının on üçüncü gününde yaşananlar ile ilgili şunları aktarmaktadır: On üçüncü günde Esedoğulları kabîlesinden bazı kadınlar bölgeye indiği sırada yerde yatan başsız, atlarla çiğnenmiş ve güneşin altında üç gün beklemiş bedenler görünce korkuya kapılıp hızla erkeklere haber verdi. Erkekler de pâk bedenleri görüp olan biteni anlamak için Kerbelâ’ya geldi. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Başları bedenlerinden ayrıldığı için kimi nasıl tanıyacaklarını da bilemiyorlardı. O sırada bir atlının onlara doğru geldiğini gördüler. Onlara kabirlerin kimlere ait olduğunu anlattı. Hangisinin haşîmi hangisinin dostlardan olduğunu söyledi. Bunun üzerine ağlayışlar yükseldi ve gözyaşları akmaya başladı. Sonra da Esedoğulları’ndan diğer Kerbelâ şehitlerinin defni için yardım aldı. Hz.İmam Huseyn’in, evlatlarının ve Hz.Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) defnini ise kendisi yaptı. Atlı tüm merasimleri bitirip geri döndükten sonra onun Hz.İmam Zeynelabidîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) olduğunu anladılar. İlerleyen yıllarda Esedoğulları’na Kerbelâlı kabileler ve aşiretler de mateme katılmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: