Kerbelâ Şehitleri’nin defnediliş hatırası anılıyor: Mateme 90’dan fazla aşirete mensup matem alayı katıldı

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü bir duyuruda bulunarak bu sene Kerbelâ şehitlerinin defnediliş hatırasında düzenlenen özel mateme mukaddes Kerbelâ şehrinden ve başka şehirlerden toplam 91 matem alayının katıldığını duyurdu.

Bölüm Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân, Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Kerbelâlılar için bu hadiseyi anmak; atadan kalma bir gelenektir. Muharrem ayının birinci gününden itibaren başladıkları matemlerin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu geleneksel matemde Kerbelâ eyaletinde ve Irak’ın diğer eyaletlerinde yaşayan kabileler matem alaylarını kurup hep birlikte yürürler. Hepsinin en önünde Esedoğulları kabilesi vardır. Bunun nedeni şudur: Esedoğulları kabîlesi H. 61 senesinde Muharrem ayının on üçüncü gününde Hz.İmam Seccâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile birlikte Kerbelâ şehitlerini defnetmekle şereflenmiştir. Ataları Kerbelâ şehitlerini toprağa vermekle şereflendikleri için Esedoğulları’nın torunları onore edilir ve matem alaylarının en önünde kendilerine yer verilir. Bu mateme bazen ‘Esedoğulları matemi’ denmesinin sebebi de budur.”

“Bölümümüzün sorumluluğun bir parçası olarak mateme gelenleri karşılamak için gerekli tüm şartları hazırladık. Bunu da Mukaddes Türbe’nin diğer bölümleriyle birlikte yaptık. Mateme Kerbelâ içinden ve dışından katılan aşîretlerin matem alaylarının sayısı 91’i bulmuştur. Bazıları matem merasimlerini bugün sabah saatlerinde merasimlerini eda etmiştir; ancak matem alaylarının büyük bir kısmı her yıl alışılageldiği biçimde törenlerini yapmıştır. Matem alaylarının hareketi akıcı ve kolay bir biçimde ilerledi. İzdiham yaşanmaması için daha önceden bizim belirlediğimiz güzergahlar takip ederek ilerlemişlerdir. Matem alaylarının akışı yaklaşık dört saati bulmuştur. Bu süreçte Kerbelâlı hizmet grupları ellerindeki tüm imkanları seferber ederek mateme katılanlara hizmet etmiştir.”

“Mateme katılanlar; her bir grup mateme katılan kabilelerden birini temsil edecek şekilde gruplar halinde dizilmişlerdir. Grupların en önünde de kabilenin ileri gelenleri ve Huseynî bayrakları taşıyanlar yer almıştır. Bu mateme katılanların geleneği şöyledir: Kerbelâ şehitlerinin defnedilişine atıfta bulunmak amacıyla eskiden cenaze defnedilirken kullanılanılan malzemeler taşınır. Bir yandan bu malzemeleri taşırken öte yandan da sinelerine vurarak şehitlerin yasını tutarlar.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; tören her yıl gelenek olduğu gibi Seyyid Cevdet bölgesindeki eski mezarlığın yakınlarında başlamıştır. Mateme katılanlar Huseynî mersiyeler okuyarak ve özel Huseynî sloganlarını atarak ilerlemiş ve Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Kıble Caddesi’ne doğru devam etmiştir. Ardından Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan içeri giren matem alayları; Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na geçtikten sonra Kerbelâ’nın ölümsüz kahramanı Alemdâr Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na geçerek matemlerini sonlandırmıştır.

Acı, hüzün ve keder yüklü bu matemin sona ermesiyle ile birlikte; Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk kanıyla başlattığı ölümsüz devrimin bir sayfası daha kapanmıştır. Huseynî devrim – zalimler bundan nefret etse de – dünyadaki özgür insanların yolunu aydınlatan bir meşale olmaya ve her zaman hidayet ışığını saçmaya devam edecektir…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: