توزیع خرمای درختان نخل بین الحرمین میان زائران

پرسنل واحد درختکاری در بخش بین الحرمین شریف پس از چیدن مقادیر زیادی از خرماهای درختان نخل واقع در ما بین حرمین مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهما السلام) آنها را میان زائران عزادار، دسته ها و هیئت های حسینی جهت تبرک توزیع کردند.

نافع الموسوی، رئیس این بخش در گفتگو با شبکه الکفیل عنوان داشت، این دومین سالی است که چیدن خرماهای رسیده بین الحرمین با ایام زیارت همزمان شده است که به منظور تبرک جستن، آنها را پس از چیدن میان زائران توزیع کردیم. بطوریکه در این مرحله، خرماها را در مکان خاصی جمع آوری و سپس پاکیزه نمودیم و خرماهای نامرغوب را کنار گذاشتیم. سپس خرماها را در بسته بندی های ویژه ای قرار دادیم و میان زائران توزیع کردیم.

وی ادامه داد: خرماهای موجود در بین الحرمین شریف از گونه های مطلوب به شمار می رود و ما هر ساله ضمن چیدن آنها را پاکیزه و سپس در همان روز میان زائران توزیع می کنیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: