Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek türbesinin avlusu ve Harem-i Mutahhar bölümüne yıkama, ıtırlandırma ve halı serme çalışması

14 Muharrem 1443 (23 Ağustos 2021) Pazartesi günü akşamın geç saatlerinden itibaren Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinde hummalı bir çalışma başladı. Yapılan çalışma kapsamında mübarek türbenin esas avlusu, Harem-i Mutahhar bölümü önce civarı yıkanıp ıtırlandırıldı ve sonrasında da bu mekânlara yeni halılar serildi. Kerbelâ şehitlerinin defnediliş hatırası mateminin tamamlanmasının ardından yapılan ve Harem-i Şerîf’in Bakımı Şubesi ve Sahn-ı Şerîf’in Bakımı Bölümü personeli tarafından yapılan çalışmaya; Hizmet İşleri Bölümü ile Seyyid Hizmetkârlar Bölümü’nden bazı çalışanlar, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyyid Mustafa Ziyauddin ve bazı bölüm başkanları da katıldı.

Seyyid Mustafa Ziyauddîn konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu akşam Aşûra matemlerinin kapanışı sonrası Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) efendimizin mübarek türbesinin ana avlusu ve Harem-i Mutahhar bölümünde bir dizi çalışma yapmakla şereflendik. Çalışmalar kapsamında mübarek türbenin avlusu ve Harem-i Mutahhar bölümünü yıkayıp ıtırlandırdık. Geleneksel olarak her yıl yaptığımız bu çalışma için gece geç saatleri seçtik. Çünkü bu saatlerde ziyaretçi yoğunluğu az olduğundan yıkama yapmak kolay olmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce hep birlikte Ziyaret-i Aşûra duasını ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ziyaret duasını okuduk. Bunu hazretin türbesinde çalışmaya başlamak için bir tür izin alma vesilesi görüyoruz. Çalışmaların sonunda da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk kubbesinin altına gidip memleketimize ve insanlarımıza sağlık ve selâmet ihsan eylemesi için Yüce Allah’a dua ettik.”

Harem Şubesi Sorumlusu Hacı Nezar Ganî Halîl ise konuyla ilgili olarak şunları ekledi: “Harem-i Mutahhar içerisindeki yıkama ve ıtırlandırma çalışmalarına Zarîh-i Şerîf’ten başladık. Bunun için Zarîh-i Şerîf’in berraklığına zarar vermeyecek özel malzemeler kullandık. Ardından da Zarîh-i Şerîf’in etrafında ve sonrasında da etrafındaki dört revâkta çalışmaya başladık. Zemini de duvarları da yıkayıp dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışması da yaptık çünkü buralara yapışan herhangi bir malzemenin buralara zarar verip göz alıcı görkemine etki etmemesini istiyoruz. Bunun için hem yıkama hem dezenfektasyon yaptık. Sonrasında da buralara tahsis edilen yeni halıları serdik.”

Aynı konuyla ilgili olarak bilgi veren Sahn-ı Şerîf’in Bakımı Bölümü Başkanı Zeynelabidîn Adnan şunları söyledi: “Bu çalışmalardan önce, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin pâk avlusuna Aşûra matemleri günlerinde yerleştirilen özel halılar kaldırıp dürüldü ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Yıkama Fabrikası’na gönderildi. Sonrasında yıkama çalışması her bir kısım bitince diğerine geçilecek şekilde yapıldı. Yıkama bittikten sonra yeni halılar serildi ve ziyaret – dua kitaplarının olduğu kitaplıklar gibi mobilyalar yerlerine geri kondu. Tüm çalışmalar bittiğinde her şey ziyaret dönemi öncesindeki olduğu gibi eski haline geri döndü.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: