حضور متولی شرعی آستان قدس عباسی در مرکز تراث النجف

متولی شرعی آستان قدس عباسی از مرکز تراث النجف وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان بازدید کرد.
احمد علی الحلی، مدیر مرکز طی استقبال از سید احمد صافی(دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی، آثار پژوهشی و تالیفی مرکز را به ایشان عرضه نمود تا ضمن اطلاع از آن، مسیر فعالیت پژوهشی مرکز را نیز ارزیابی نماید.
سيد الصافی، نیز به نوبه خود بر دقت در انجام کار، ثبت اطلاعات علمی و ارائه آثاری که در حوزه معرفتی و میراثی تاثیر جدیدی برجای می گذارند تاکید کرد.
الحلی هدف از تاسیس این مرکز را اثبات وضعیت شناختی شهر نجف و نمایاندن چهره روشنی از آن در بین ده ها شهر برتر عنوان نمود.

این بازدید در چارچوب بازدیدهای متولی شرعی آستان قدس عباسی از مراکز و موسسات علمی و فکری وابسته به آستان جهت پیگیری روند اقدامات و پیشبرد آنها صورت گرفت.
شایان ذکر است، مرکز تراث النجف یک مرکز تخصصی در زمینه احیای میراث نجف است که به پژوهش، تالیف، فهرست نویسی و اطلاع رسانی در این حوزه می پردازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: